Δημιουργήσαμε το studio παραγωγής stadArt τον Ιανουάριο του 2011

Δείτε τις δραστηριότητες και δείγματα δουλειάς μας στους επόμενους συνδέσμους
ή ακολουθήστε τα βέλη

Η ανάπτυξη
κάθε εφαρμογής διαδικτύου
αποτελεί για εμάς πάντα μια νέα πρόκληση.

php, mysql, apache, joomla, wordpress, drupal, jquery, ajax, json, flash, as3, html5, css3, SEO, codeigniter ...
αλλά πρώτα από όλα
αισθητική σχεδίαση!

Δίνουμε κίνηση και ζωή στα τριδιάστατα γραφικά.
Πολύτιμος βοηθός μας το render farm του studio:
4 linux servers, συνολικής μνήμης 16GB
και 16 πυρήνων επεξεργασίας.

Υπάρχουν δεκάδες εργαλεία
για το σχεδιασμό 3D animation,
αλλά εμείς προτιμούμε και στηρίζουμε το blender

Ο φωτορεαλισμός,
τα γραφικά και τα μοντέλα,
έχουν για εμάς μεγαλύτερο ενδιαφέρον
όταν αποκτούν τρεις διαστάσεις.

Το σημαντικότερο εργαλείο
είναι και εδώ το blender.

Η εικόνα
χωρίς τον ήχο, είναι
σαν την ημέρα χωρίς ήλιο!
Η μουσική σύνθεση και παραγωγή
δεν είναι για εμάς απλά ένα χόμπι.

Έχουμε εξοπλιστεί με όλα τα μουσικά εργαλεία
που διαθέτει ένα σύγχρονο studio,
αλλά πάντοτε χρησιμοποιούμε
τη φαντασία μας!

Η ομάδα του studio stadArt συνεχώς επεκτείνεται.

Αν

- ασχολείσαι με το 3D animation

- γνωρίζεις επεξεργασία εικόνας ή video

- σου αρέσει ο φωτορεαλισμός

- συνθέτεις μουσική ή είσαι μουσικός

- έχεις γνώσεις σκηνοθεσίας ή γραφιστικής

- είσαι σχεδιαστής web εφαρμογών ή ιστοσελίδων
και λάτρης του open-source

ή απλά έχεις δημιουργικές ιδέες και φαντασία
που πιστεύεις πως ταιριάζουν με το ύφος του studio stadArt,

επικοινώνησε μαζί μας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σταύρος Δεληγιαννίδης

We created the stadArt studio production in January 2011

Take a look at our activities and samples of our work on the links below
or follow the arrows

The development
of any web application
is always a new challenge for us.

php, mysql, apache, joomla, wordpress, drupal, jquery, ajax, json, flash, as3, html5, css3, SEO, codeigniter ...
but first of all
aesthetic design!

We give movement and life to three-dimensional graphics.
A valuable assistant, our studio's render farm:
4 linux servers, 16GB total memory
and 16 processing cores.

There are dozens of tools
for 3D animation designing,
but we prefer and support blender

Photorealism
graphics and models,
are more interesting for us
when they get three dimensions.

Once again, the main tool
is blender.

An image
without sound,
is like a day without sunshine!
Music composition and production
is not just a hobby for us.

We are equipped with all the musical instruments
that a modern studio has,
but we always use
our imagination!

The stadArt studio's team is constantly expanding.

If you

- you are into 3d animation

- are acquainted with image or video processing

- like photorealism

- compose music or you are a musician

- have knowledge of direction or graphic design

- are a web-designer, or web-developer
and an open-source user

or you just have creative ideas and imagination
that you think they fit in studio stadArt's style, please

contact us.

Contact: Stavros Deligiannidis